Cựu nữ sinh Trưng Vương Houston họp mặt 2017

Cựu nữ sinh Trưng Vương Houston họp mặt

Trường nữ Trung Học Trưng Vương Sài Gòn có một lịch sử hình thành đặc biệt gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc từ thời chống Pháp.

Trường thành lập năm 1925, trải qua bao thăng trầm, biến động cho đến năm 1948 trường được chuyển đến đường Hai Bà Trưng Hà Nội và tên trường được đổi lại thành trường Trưng Vương. Năm 1954 sau Hiệp định Geneve, giáo viên, học sinh chuyển vào Sài gòn phải học nhờ trường Nữ Trung học Gia Long trong 3 năm đầu, đến năm 1957 trường Trưng Vương dời đến số 3 A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho tới ngày nay (gần sở thú và trường Võ Trường Toản).

Ngày 23/4/2017 tại nhà hàng Kim Sơn, hội cựu Nữ sinh Trưng Vương Houston đã tổ chức buổi họp mặt thân tình giữa Thầy Cô và học trò cũ.

Trong những buổi họp mặt, các cựu nữ sinh Trưng Vương chưa bao giờ thiếu hoạt cảnh Hai Bà Trưng cùng các tướng của bà trước là vinh danh các nữ Anh thư nước Việt anh hùng bất khuất vì nước quên thù nhà, sau là lưu giữ truyền thống tốt đẹp của một ngôi trường danh tiếng của người VN.

Bạch Cúc – Thoibao Newspaper