TV Đóng Góp Trong Những Công Tác Từ Thiện

Gia đình TV ngoài những sinh hoạt nội bộ, các chị em TV luôn quan tâm đến việc làm từ thiện qua mọi hình thức cho cộng đồng vì nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Trong bao nhiêu năm qua, gia đình TV đã nhiều lần kêu gọi các chị em TV đóng góp cho những tổ...