Gia đình TV ngoài những sinh hoạt nội bộ, các chị em TV luôn quan tâm đến việc làm từ thiện qua mọi hình thức cho cộng đồng vì nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Trong bao nhiêu năm qua, gia đình TV đã nhiều lần kêu gọi các chị em TV đóng góp cho những tổ chức hoặc qua những tai ương sau đây:

-Hội Văn Hoá Khoa Học

-Hội BPSOS

-Sunflower Mission

-Hội Cám Ơn Anh

-Houston Food Bank

-Star of Hope

-Children of Vietnam

-Trường Việt Ngữ Hùng Vương    

-VNHelp

-Hướng Dương Center

-Hội Justice For Formosa Victims (2017) 

-Nạn Nhân Bão Harvey (2017)

-Nạn Nhân Bão Ike (2008)

-Nạn Nhân Bão Katrina (2005)      

-Chùa Linh Sơn SW(xây giếng, xây cầu, tặng quần áo, đồ ăn cho các làng nghèo ở Việt Nam)     

Gia đình TV Houston sẽ tiếp tục tiếp tay với các tổ chức từ thiện để đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng và xã hội.