Kêu Gọi TV quyên giúp trong dịp Lễ 2022

Quý Chị Em Trong Gia Đình Trưng Vương thân mến, Để tiếp tục các công việc từ thiện gia đình TV đã làm trong nhiều năm qua, BTC gia đình TV Houston xin kêu gọi sự đóng góp của tất cả các chị em TV để chia xẻ và giúp đỡ những người và những trẻ em kém may mắn trong mùa...