Giáo Sư Hồng Diệp thân yêu của Gia Đình TV Texas đã ấp ủ một đứa con tinh thần cuối cùng của đời người mà Cô không kịp trình làng thì đã đột ngột từ trần vào dịp Lễ Tạ Ơn 2016. Trong khi Cô còn trên giường bệnh, tác phẩm “Giang Sơn Cất Cánh” đã được Ban Tổ Chức GĐTV 2017 và TV Hoàng Yến cấp tốc làm việc với gia đình Cô để hoàn tất bản thảo với sự giúp đỡ tận tinh2 của KT Printing, đặc biệt một cuốn sách đầu tiên đã được in trong thời gian kỷ lục để kịp đặt vào tay Cô trước khi Cô nhắm mắt. Cô đã mỉm cười mãn nguyện!

Gia đình TV Houston, Texas đã tổ chức Buổi Ra Mắt tác phẩm Giang Sơn Cất Cánh của Cô Hồng Diệp vào ngày 25 tháng 2, 2017 tại LV Art Gallery, Sugar Land, Texas.