Gia đình Trưng Vương Houston kính mời quý thầy cô và các cựu nữ sinh TV tham dự ĐẠI HỘI TRƯNG VƯƠNG THẾ GIỚI được tổ chức mỗi 5 năm tại Houston, Texas. Kỳ Đại Hội đánh dấu 35 năm ngày họp mặt của gia đình TV Houston sẽ bắt đầu với TIỀN ĐẠI HỘI, thứ bẩy 4/25/2020, ĐẠI HỘI, chủ nhật 4/26/2020 và HẬU ĐẠI HỘI là một chuyến du lịch 5 ngày bằng du thuyền từ thứ hai 4/27/2020.

Xin quý thầy cô và các chị nhấn vào link dưới đây để biết thêm chi tiết.

Đại Hội Trưng Vương Thế Giới 2020