Quý Chị Em Trong Gia Đình Trưng Vương thân mến,

Để tiếp tục các công việc từ thiện gia đình TV đã làm trong nhiều năm qua, BTC gia đình TV Houston xin kêu gọi sự đóng góp của tất cả các chị em TV để chia xẻ và giúp đỡ những người và những trẻ em kém may mắn trong mùa Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh. Tất cả mọi đóng góp đều đươc miễn trừ thuế (federal income tax) under IRC Section 501(c)(3).

Chi phiếu đóng góp xin để trả cho: “Trung Vuong Alumni – Houston, Inc.” và gửi về:

Trung Vuong Alumni – Houston, Inc.

P.O. Box 16759

Sugar Land, TX 77479

Các chị em cần receipt xin cho biết để BTC gửi.

Tất cả các đóng góp sẽ được gửi cho các cơ quan từ thiện sau đây:

 1. American Red Cross Texas Gulf Coast Region
 2. Houston Food Bank
 3. Star of Hope
 4. Doctors Without Borders USA
 5. St. Jude Children’s Research Hospital
 6. UNICEF USA
 7. Houston Area Women’s Center
 8. CARE USA
 9. Boys and Girls Country
 10. Paralyzed Veterans of America
 11. Wounded Warriors Family Support
 12. Vietnam Veteran of America

Rất mong được sự tiếp tay của quý chị em TV và xin cám ơn tất cả quý chị em.

Thay mặt BTC,

D Trang & H Hương