Gia Đình TV Houston Chúc Mừng Thượng Thọ Thầy Đào Văn Dương, cựu giáo sư Toán trường Trung Học Trưng Vương.