Tình hình đại dịch COVID19 vẫn chưa được ổn định tại Houston cũng như trên thế giới. Variant Delta đã bùng phát mạnh mẽ khắp nơi. Sinh hoạt của gia đình TV Houston đã bắt đầu trở lại nhưng với sự thận trọng, và hạn chế tối đa để tránh việc dịch lây lan trong cộng đồng.

Gia đình TV vẫn tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong những khó khăn chống đại dịch. Ngoài việc trợ giúp về tài chánh, chạy lo công việc, đi chợ, nấu ăn, chị em TV luôn gần gũi thăm hỏi nhau hằng ngày để nâ ng đỡ tinh thần cho nhau. Variant Delta lây lan trầm trọng và đã gây nên quá nhiều thảm họa khắp nơi trên thế giới.

Gia đình TV tiếp tục cầu nguyện bình an đến quý thầy cô và các chị em TV xa gần.