TV 66-73 từ nhiều tiểu bang đã đến San Jose, California tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 45 năm rời trường Trưng Vương năm 1973. Một dịp hội ngộ đầy ý nghĩa và đã để lại nhiều kỷ niệm trong lòng tất cả những cựu hoc sinh TV 66-73 tham dự.