Thân gửi quý vị,
Song Hà gửi ra đây vài hình ảnh với cô Hiệu Trưởng Trần Thị Tuyết. Năm nay Cô đã 99 tuổi tây và 100 tuổi ta. Hôm nay Ban Chấp Hành đến thăm và chúc mừng Sinh Nhật Cô.
Chúng em chúc Cô khỏe mạnh và luôn vui tươi như đã thấy Cô hôm nay.
TV Song Hà