Gia đình TV Houston và vùng phụ cận đã tổ chức Ngày Họp Mặt Thường Niên vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Kim Sơn, Houston. Đặc biệt năm nay gia đình TV lần đầu tiên được hân hạnh đón tiếp Cô Vương Thúy Hoa, giáo sư anh văn, trường trung học Trưng Vương.

Cô Vương Thúy Hoa