Như thường lệ, gia đình TV đã kêu gọi các chị em đóng góp cho những công tác từ thiện trong mùa Giáng Sinh 2021. Tất cả số tiền quyên nhận đã được gửi đến cho các tổ chức từ thiện sau đây:


o American Red Cross Texas Gulf Coast Region

o Houston Food Bank
o Star of Hope
o St. Jude Children’s Research Hospital
o Covenant House
o CARE USA
o Boys and Girls Country
o Paralyzed Veterans of America
o Wounded Warriors Family Support
o Vietnam Veteran of America