Ngoài những chương trình kêu gọi đóng góp từ thiện, một số chị em TV Houston cũng luôn tham gia vào những dự án giúp ích cho cộng đồng và môi trường tùy theo sở thích và khả năng của mình. Sau đây là một thí dụ điển hình của TV 66-73 Trần Thị Được. Sau khi về hưu, chị Được đã ghi danh làm việc thiện nguyện cho Công Viên của Tiểu Bang Texas (Texas Parks and Wildlife). Một trong những chương trình chị tham gia là “Texas Master of Naturalist”, dưới sự bảo trợ, và phối hợp giữa Công Viên Tiểu Bang Texas và Đại Học A&M. Chương trình nhằm huấn luyện đào tạo cho những người yêu thiên nhiên để sau này sẽ trở thành những thiện nguyện viên tham gia vào những dự án bảo vệ thiên nhiên của Tiểu Bang Texas.

Học viên của khóa học về thiên nhiên-tháng 4, 2022 (Texas Master of Naturalist)
Chuyến đi quan sát, và nghiên cứu về các loại hoa dại
Ngồi quan sát và ghi nhận tất cả chi tiết về những loài chim ở công viên của Tiểu Bang
Chăm sóc công viên thành phố Houston