Gia đình TV đã đến tham dự buổi gây quỹ cho cuốn phim tài liệu The Vietnam War Through Our Eyes.

Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua Thứ Sáu 22/3/2019, hội đồng Liên Tôn thành phố Houston cùng kết hợp với đài truyền hình SAIGON NETWORK ( SGN 51.3 ) và Radio Saigon Houston 900 đã tổ chức buổi gây quỹ cho cuốn phim The Vietnam War Through Our Eyes của Đạo diễn Fred Koster với sự hổ trợ và cung cấp tài liệu thêm của Ông Nam Phạm ( Thứ trưởng bộ kinh tế Massachusetts ) cùng với sự tham gia hưởng ứng và ủng hộ cho buổi gây quỷ. Số đồng hương người Việt tỵ nạn CS đã đén gần 1,000 người.