Hội Ái Hữu Thái Bình đã tổ chức Buổi Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần vào ngày 6 tháng 3, 2022 tại nhà hàng Kim Sơn, Bellaire.