TV Triều Giang (Nancy Bùi), là một cựu nữ sinh TV63-70, chị cũng là Hội Phó Đặc Trách Ngoại Giao của Hội JFFV (Justice For Formosa Victims) đã kêu gọi các TV đến tham dự buổi tiệc gây quỹ pháp lý cho nạn nhân Formosa do Hội tổ chức vào ngày 28 tháng 5, 2022 tại nhà hàng Kim Sơn, 10603 Bellaire, Houston, Texas.