Ban Tu Học Thuận Pháp đã tổ chức Khóa Tu Với Sự Hướng Dẫn của Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ, trụ trì Thiền Viện Diệu Nhân, Sacramento, California. Khóa tu tháng Ba với chủ đề Nguồn An Vui hay Hạnh Phúc Chân Thật.

Ni Sư là nữ đệ tử xuất gia với Sư Ông Trúc Lâm từ năm 1981, hiện là Giáo thọ Ni tại nhiều thiền viện , đã hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong khóa tu ba ngày theo lịch trình dưới đây:

Thứ Sáu đến Chủ Nhật – Ngày 18,19,20,Tháng Ba năm 2022

Từ 9:00 Sáng đến 5:00 Chiều mỗi ngày           

Tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp

504 FM 1092  Stafford ,TX 77477 

Các thiền sinh đã có 3 ngày tu tập thanh tịnh, sống an vui trong chánh niệm, thắm nhuần ý nghĩa Phật Pháp, ứng dụng vào đời sống thực tại , đem lại hạnh phúc an vui bằng sự phát huy trí tuệ.  

Đặc biệt dịp này Ni Sư và các thiền sinh trong khoá tu đã được học lớp CPR do Chị Nguyễn Phương Ninh (TV 61-68) dạy. Chị Phương Ninh là CPR licensed instructor và chị dạy lớp CPR mỗi tháng tại trung tâm Hiệp Lực.

TV Phương Ninh (TV61-68) dạy CPR cho các thiền sinh tham dự khóa tu