TV đã tham dự chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và vùng Phụ Cận tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022 tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 11360 Bellaire, Houston, Texas.