TV tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Đền Đức Thánh Trần tọa lạc tại địa chỉ 9321 Emnora Lane, Houston, Texas vào ngày 26 tháng 9, 2021.