Một số cựu nữ sinh TV đã có mặt tham dự buổi lễ, thắp hương trước bàn thờ để tưởng nhớ đến Nhị Vị anh hùng của Nước Việt tại Đền Tiên Thiên Thánh Mẫu-Đền Đức Thánh Trần. Buổi Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng được tổ chức tại địa chỉ 9321 Emnora Lane, Houston, Texas vào ngày 6 tháng 3, năm 2022.