Trong khi Houston và toàn thế giới đang phải đương đầu với đại dịch covid19, Đền Tiên Thiên Thánh Mẫu-Đền Đức Thánh Trần đã tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại địa chỉ 9321 Emnora Lane, Houston, Texas vào ngày 18 tháng 3, năm 2021, tuy giản dị nhưng không kém phần trang trọng. Một số cựu nữ sinh TV đã có mặt tham dự buổi lễ, thắp hương trước bàn thờ để tưởng nhớ đến Nhị Vị anh hùng của Nước Việt,