TV đã tham dự Tiệc Kỷ Niệm 31 Năm Buồn Vui Cầm Bút do Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 31 tháng 7, 2022 tại nhà hàng Kim Sơn, Houston, Texas.