Vietnam Photographic Art Society (VPAS) đã tổ chức buổi triển lãm Nhiếp Ảnh hằng năm tại LV Gallery, Sugar Land, Texas vào tháng 11, 2019. Gia đình TV Houston có 3 TV là hội viên của hội VPAS:

-TV Dương Thị Sao Mai (TV58-65)

-TV Vũ Thị Lan (TV59-66)

-TV Trần Anh Tú (TV66-73)

Sao Mai: áo đen, bên trái; Anh Tú: áo đen, đứng giữa; Lan: áo xanh da trời