Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Photographic Art Society (VPAS) đã tổ chức buổi triển lãm nhiếp ảnh đặc biệt dành riêng cho nhiếp ảnh gia phụ nữ của hội và một số phụ nữ nhiếp ảnh gia thân hữu. Đây là lần đầu tiên hội VPAS đã có sáng kiến nhằm mục đích phô trương tài năng đặc thù về nhiếp ảnh của người phụ nữ Việt cũng như cổ động khyến khích phụ nữ dùng nhiếp ảnh là thú tiêu khiển ngày càng đông. Gia đình TV Houston có 3 TV là hội viên của VPAS và đã tham gia tích cực trong việc tổ chức cũng như triển lãm những tác phẩm của mình trong dịp này.

-TV Dương Thị Sao Mai (TV58-65)

-TV Vũ Thị Lan (TV59-66)

-Trần Anh Tú (TV66-73)

Từ trái qua phải: Diệu Trang, Vũ Thị Lan, Thúy Hiền, Anh Tú, Kim Trâm, Quỳnh Hoan, Sao Mai
Poster của buổi triển lãm đã được vẽ bởi TV Sao Mai