Kêu Gọi TV quyên giúp trong dịp Lễ 2022

Quý Chị Em Trong Gia Đình Trưng Vương thân mến, Để tiếp tục các công việc từ thiện gia đình TV đã làm trong nhiều năm qua, BTC gia đình TV Houston xin kêu gọi sự đóng góp của tất cả các chị em TV để chia xẻ và giúp đỡ những người và những trẻ em kém may mắn trong mùa...

TV Tham Dự Buổi Tiệc Xuân Của Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ-3/27/2022

TV đã tham dự Buổi Tiệc Hội Ngộ Mùa Xuân do Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Cao Niên Tuổi Hạc ngày 27 tháng 3, năm 2022. Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ là một diễn đàn của những người cầm bút lưu vong. Sinh hoạt của hội nhằm phổ biến văn học nghệ thuật, bảo tồn...

Thơ Ngỏ

Kính thưa quý vị cựu Giáo Sư, Các chị em cựu nữ sinh Trưng Vương thân mến, Sau hơn bốn mươi năm rời xa ngôi trường Trưng Vương yêu dấu, các cựu nữ sinh Trưng Vương vẫn thường xuyên liên lạc với thầy cô và bạn bè để duy trì tình bằng hữu và tình nghĩa thầy...